Un nou barri de Barcelona en desenvolupament

Amb solars disponibles, edificis d’habitatges en construcció i una nova urbanització en curs iniciada en el sector 10, en els carrers de Motors, d’Ulldecona, el Passeig de la Zona Franca, i part dels carrers de Sovelles i Pontils, que continuarà amb les obres del sector 8.
En execució el Pla Especial d’Infraestructures del barri (PEI) per desenvolupar uns serveis d’alt nivell adequats a les noves demandes.

El projecte de La Marina del Prat Vermell en grans xifres

La Marina

Superfície: 80 Ha (aprox. 40 illes de l’Eixample)
Habitants potencials: 30.000 persones.
Sostre per habitatge (lliure i protegit): 869.237 m2
Sostre per habitatge protegit: 412.888 m2
Sostre per activitats econòmiques: 315.420 m2
Sostre total: 1.184.657 m2
Veure imatge...

Desenvolupament

El projecte ja té el planejament general aprovat, i a més el planejament derivat (PMU) de 4 dels 14 sectors en els què es va dividir l'àmbit per tal de realitzar la transformació urbanística.

 

Actualment s'està treballant en el desenvolupament dels sectors 8 i 10. Fruït d’aquesta feina ja es compta amb parcel·les edificables i zones urbanitzades, sobre tot al sector 10 i properament al sector 8.

 

llegir més...

Veure imatges

 
Ajuntament de Barcelona Sants-Montjuïc Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Habitatge Ajuntament de Barcelona Urbanisme